Boekhorststraat 48 2512 CS Den Haag

€ 1.500 /mnd

Omschrijving

Winkelruimte te huur van circa 25 m² BVO met bovengelegen woonruimte van circa 60 m², gelegen op een hoek aan de Boekhorststraat 48 te Den Haag. De Boekhorststraat ligt in de Haagse binnenstad, grenzend aan de Grote Markt. Het is een levendige straat met veel speciaalzaken en een grote variatie aan horecagelegenheden.

Adres
Boekhorststraat 48, 2512 CS te Den Haag.

Parkeren
Langs de openbare weg zijn er voldoende, betaalde, parkeerplaatsen aanwezig.

Vloeroppervlak
Winkelruimte en woonruimte, in totaal circa 85 m² BVO, onderverdeeld als volgt:
- Begane grond: circa 25 m² BVO
- Eerste verdieping: circa 25 m² BVO
- Tweede verdieping: circa 25 m² BVO
- Zolder: circa 10 m² BVO

Frontbreedte
Circa 9 meter.

Gebruik
Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als:
uitsluitend op de begane grondlaag:
- bedrijven in de categorie A van de bij dit bestemmingsplan behorende 'Staat van inrichtingen bedrijven functiemenging' als opgenomen in Bijlage 2 van de regels, met uitzondering van garagebedrijven, inrichtingen als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Wet geluidhinder, en inrichtingen als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
- cultuur en ontspanning, waaronder uitsluitend wordt begrepen atelier, creativiteitscentrum en galerie;
- detailhandel;
- dienstverlening;
- horeca in de categorie "licht" van de Staat van Horeca-categorieën;
- kantoor;
- maatschappelijk waaronder uitsluitend worden verstaan gezondheidszorg, praktijkruimten, openbare dienstverlening, verenigingsleven en welzijnsinstellingen;
uitsluitend op de verdiepingen:
- wonen;

Huurprijs
€ 1.500,- per maand, te vermeerderen met BTW.

BTW
Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking. Indien niet geopteerd kan worden voor BTW belaste verhuur zal de huurprijs met een nader te bepalen bedrag worden verhoogd.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

Servicekosten
Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

Bijdrage winkeliersvereniging / Bedrijveninvestereringszone (BIZ)
Niet bekend.

Betalingen
Per kalendermaand vooruit.

Opleveringsniveau / Staat van verhuur
De winkelruimte wordt casco verhuurd, doch mede door voorgaande huurders zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Oplevering zal dan ook plaatsvinden in huidige staat.
Onderhoud en/of vervanging van deze voorzieningen zijn voor rekening en risico van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

Huurtermijn
5 jaar + verlengingsperiodes van steeds 5 jaar.

Zekerheidsstelling
Onvoorwaardelijke bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van tenminste drie maanden huur inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst conform het meest recente model van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ), alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

Energielabel
Nog niet bekend.

Vloerbelasting
Maximale vloerbelasting is niet meer dan constructief toegestaan.

Aanvaarding
Per direct.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Local Joe een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u zich wenden tot:

Local Joe
Telefoonnummer: +31 (0) 85 30 33 485
E-mail:
Website:

Disclaimer
Deze objectinformatie is met zorg samengesteld. Aan de verstrekte gegevens kan echter geen enkel recht worden ontleend en voor de juistheid ervan sluiten wij aansprakelijkheid uit. Deze objectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 1.500 per maand
Aangeboden sinds
3 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
Per direct beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Winkel
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1920

Oppervlakten

Oppervlakte
85 m²
Verkoopvloeroppervlakte
25 m²
Breedte gevel
9 m

Indeling

Aantal bouwlagen
4 bouwlagen
Woonruimte
Aanwezig (inpandig, 60 m²)

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Stadscentrum/dorpskern en in woonwijk
Bijdrage winkeliersvereniging
Nee
Welstandsklasse
C1

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Boekhorststraat 48

€ 1.500 /mnd