Weimarstraat 213 2562 HG Den Haag

€ 1.900 /mnd

Omschrijving

| ONDERNEMEN IN DE WEIMARSTRAAT |

TE HUUR
In de bekende winkelstraat van het geliefde Regentessekwartier/Valkenboskwartier hebben wij momenteel een winkelruimte voor de verhuur beschikbaar. Deze net volledig gerenoveerde winkelruimte is gelegen in de Weimarstraat tussen de Valkenboslaan en de Beeklaan. Het object heeft een casco+ opleveringsniveau en beschikt over een grote open winkelruimte, twee toiletten, een riante achterruimte en een diepe tuin. De aangewezen grond heeft een brede bestemming en daardoor is deze multifunctionele ruimte zeer geschikt voor dienstverlening, detailhandel en horeca cat-licht (onder voorbehoud). De locatie kenmerkt zich door de mix van lokale en landelijke retailers. In de directe omgeving is betaald parkeren aan de openbare weg in uitstekende mate mogelijk.

OPPERVLAKTE
Wij hebben circa 109 m² op de begane grond beschikbaar voor de verhuur, de frontbreedte is circa 5 meter.

HUURPRIJS
€ 1.900,- per maand, vrij van BTW.

OPLEVERING
Het object zal in casco staat en in huidige staat worden verhuurd, maar beschikt over de volgende voorzieningen:
- eigen nutsvoorzieningen;
- volledig gestuukte wanden en plafonds;
- eigen achtertuin;
- twee nieuwe toiletten;
- gloednieuwe pantry incl. vaatwasser;
- CV-installatie met radiatoren.
Door de casco verhuur, is het onderhoud en vervanging van de aanwezige voorzieningen en installaties voor rekening van huurder. Deze voorzieningen en installaties blijven bij het einde van de huurovereenkomst achter in het gehuurde.

SERVICEKOSTEN
Geen servicekosten, de huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting op- en betaling van de nutsvoorzieningen.

ENERGIELABEL
Het energielabel wordt 'as we speak' opgesteld.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) + 5 (vijf) jaar, opzegtermijn 01 (één) jaar.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

AANVAARDING
Per direct, in overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een onvoorwaardelijke bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van drie maanden bruto betalingsverplichting ad. € 5.700,-.

BESTEMMING
‘Regentesse/Valkenboskwartier' onherroepelijk vastgesteld op 17 november 2016. Het object valt onder bestemmingscategorie 'Gemengd - 2'. Voor een uitgebreide toelichting, kunt u terecht op: bevelen aan om het voorgenomen gebruik te toetsen bij de gemeente voor risico van de huurder.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2012 vastgesteld, inclusief de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

COURTAGE
Indien er door bemiddeling van OfficeCompany bij dit object een transactie tot stand wordt gebracht, dan bent u als Huurder ons hiervoor geen courtage verschuldigd.

OVERIG
Deze objectinformatie is met zorg samengesteld. Aan de verstrekte gegevens kan echter geen enkel recht worden ontleend en voor de juistheid ervan sluiten wij aansprakelijkheid uit. Deze objectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder.

_______________________________________________________________________

ENGLISH:

FOR RENT
In the well-known shopping street of the popular Regentessekwartier / Valkenboskwartier we currently have a retail space available for rent. This recently completely renovated retail space is located in Weimarstraat between Valkenboslaan and Beeklaan. The object has a 'casco+' delivery level and has a large open retail space, two toilets, a spacious rear space and a deep garden. The designated land has a broad destination and therefore this multifunctional space is very suitable for services, retail and catering cat-light (subject to change). The location is characterized by the mix of local and national retailers. Paid parking on the public road is perfectly possible in the immediate vicinity.

SURFACE
We have approximately 109 m² on the ground floor available for rent, the front width is approximately 5 meters.

RENTAL PRICE
€ 1,900 per month, free of VAT.

DELIVERY
The object will be rented in hull condition and in current condition, but has the following facilities:
- own utilities;
- fully plastered walls and ceilings;
- own backyard;
- two toilets;
- pantry block;
- Central heating system with radiators.
Due to the hull rental, the maintenance and replacement of the existing facilities and installations is at the expense of the tenant. These facilities and installations remain behind in the leased property at the end of the lease.

SERVICE FEE
No service costs, the tenant must take care of connection to and payment of the utilities.

ENERGY LABEL
The energy label is drawn up 'as we speak'.

RENTAL PAYMENT
Monthly ahead.

RENTAL TERM
5 (five) + 5 (five) years, notice period 01 (one) year.

RENTAL PRICE ADJUSTMENT
Every year, for the first time 12 months after the lease commencement date, the rent will be adjusted to the increase in the Consumer Price Index (CPI), series All Households (2015=100), as published by Statistics Netherlands.

ACCEPTANCE
Immediately, in consultation.

SECURITY GUARANTEE
When signing the lease, the tenant will provide an unconditional bank guarantee or deposit a deposit amounting to three months' gross payment obligation ad. € 5,700.-.

DESTINATION
'Regentesse/Valkenboskwartier' irrevocably established on November 17, 2016. The object falls under destination category 'Mixed - 2'. For a detailed explanation, please visit: We recommend testing the intended use with the municipality at the risk of the tenant.

RENTAL AGREEMENT
Rental agreement for retail space within the meaning of Article 7:290 of the Dutch Civil Code in accordance with the model established by the Real Estate Council (ROZ) in 2012, including the associated general provisions and special provisions of the lessor.

COURTAGE
If a transaction is concluded with this object through the mediation of OfficeCompany, then you as the tenant do not owe us a commission for this.

OTHER
This object information has been compiled with care. However, no rights can be derived from the information provided and we exclude liability for its correctness. This object information may not be regarded as an offer or quotation and is provided subject to approval by the lessor.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 1.900 per maand
Aangeboden sinds
3 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
Per direct beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Winkel met showroom
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1906

Oppervlakten

Oppervlakte
109 m²
Verkoopvloeroppervlakte
109 m²
Breedte gevel
4 m
Perceel
109 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, busknooppunt op minder dan 500 m, metrohalte op 5000 m of meer, metroknooppunt op 5000 m of meer, NS Intercitystation op 2000 m tot 3000 m, NS station op 2000 m tot 3000 m, snelwegafrit op 3000 m tot 4000 m, Tramhalte op minder dan 500 m en tramknooppunt op minder dan 500 m
Lokale voorzieningen
Bank op minder dan 500 m, ontspanning op minder dan 500 m, restaurant op minder dan 500 m en winkel op minder dan 500 m
Bijdrage winkeliersvereniging
Nee
Welstandsklasse
B1

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Weimarstraat 213

€ 1.900 /mnd