• Verhuurd

Visstraat 21 3311 KX Dordrecht

€ 30.000 /jr

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
11 december 2019
Verhuurdatum
15 oktober 2020
Looptijd
10 maanden

Omschrijving

Nu in de verhuur: winkelruimte van ca. 111 m2 in het centrum van Dordrecht met een grote overwegend glazen pui.
Door de grote overwegend glazen pui is er sprake van veel daglichttoetreding in de winkel.

De winkelruimte is gelegen aan de Visstraat, in het verlengde van de Bagijnhof, midden in het centrum van Dordrecht. Het centrum van Dordrecht is de laatste jaren zeer aantrekkelijk gebleken om een onderneming te vestigen, getuigende de diverse nieuwkomers in de stad. Het aanbod van winkels in de Dordtse binnenstad varieert van grote winkelketens, leuke brocante winkels. Iedere donderdag is het koopavond en elke zondag is het koopzondag in het centrum. Tevens is er op vrijdag en zaterdag weekmarkt op de Sarisgang en Statenplein. Binnen handbereik zijn tevens diverse goede restaurants en leuke terrassen. In de directe omgeving aan de Visstraat zijn de betere heren kledingwinkels gevestigd zoals Roodfeld, Jac Hensen en Adam Mensweare, verder aangevuld met Omoda, Costes, Pipoos en Nedgame.

Indeling
Ca. 83 m² casco winkel- / verkoopruimte op de begane grond, bestaande uit een min of meer rechthoekige winkel met aan de achterzijde een opgang naar de opslagruimte/entresol en een klein ingebouwd kantoorvertrek;
Ca. 28 m² casco opslagruimte gelegen op een entresol, bereikbaar vanuit de achterzijde van de winkel.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
• Grote glazen pui aan de Visstraat;
• Dubbele entreedeur;
• Hete luchtgordijn;
• Heater;
• Plafondairco units;
• Aansluitingen op gas, water en elektriciteit;
• Toilet;
• Verlaagd plafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen i.c.m. inbouwspots;
• Pantry v.v. 2 onder en 2 bovenkasten met boiler;
• Speakersysteem;
• Vloerbedekking.

De winkelruimte zal in casco staat worden verhuurd. Bovengenoemde voorzieningen worden ‘om niet’ aan huurder ter beschikking gesteld. Hiervoor geldt dat huurder kosteloos gebruik mag maken van deze voorzieningen, doch met nadruk melden wij dat deze voorzieningen niet tot het gehuurde behoren.

Eventueel toekomstig onderhoud of vervanging van deze voorzieningen komen geheel en al voor rekening van huurder. Na afloop van de huurovereenkomst dienen deze voorzieningen wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 30.000,-- per jaar excl. BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Servicekosten
Niet van toepassing, huurder is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van leveringscontracten met een nutsbedrijf voor de levering van G/W/E.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.
Op grond van artikel 4 van de bestemmingsregels is de enkelbestemming van de locatiet: “Centrum” met dubbelbestemming, Waarde Archeologie en Waarde Beschermd stadsgezicht.
De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca – 1
d. horeca – 2
e. kantoor
f. atelier
g. wonen
h. maatschappelijk
i. bedrijf
j. cultuur en ontspanning
k. parkeren
l. fietsenstalling
m. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,

een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels.
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van detailhandel.
b. 'Horeca – 2' , als bedoeld in de voor ‘Centrum’ aangewezen gronden, onder d, is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de in de verbeelding als zodanig aangeduide gronden. Zodra deze gronden niet meer voor de daar genoemde functie worden gebruikt kunnen burgemeester en wethouders besluiten de betreffende aanduiding te schrappen.
c. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.
d. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.4 van het Inrichtingen en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer zijn niet toegestaan.
e. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels, onder c, zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 3' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
- Drukkerij Voorstraat 348
f. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels, onder d, zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 4' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
- Branderij-Distilleerderij Vriesestraat 130
g. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht. Indien er in het betreffende pand sprake is van meer verdiepingen, die voor wonen worden gebruikt, mag de eerste verdieping worden gebruikt voor de op de begane grond toegestane functie.
h. parkeergarages voor algemeen gebruik zijn alleen toegestaan ter plaatse van de in de verbeelding als zodanig aangeduide gronden. Een parkeergarage kan zowel ondergronds, als bovengronds. Indien een parkeergarage bovengronds wordt gerealiseerd dient deze omgeven te worden door een schil met andere functies c.q. een gevel met een andere kwalitatieve hoogwaardige overgang naar de omgeving.
i. bij de parkeergarage aan het Achterom is het toegestaan maximaal 1500 m2 te benutten voor cultuur en ontspanning.
j. in de bijgebouwen die grenzen aan de Kloostertuin, zijn aan huis verbonden beroepen toegestaan, indien dit van belang is vanwege c.q. bijdraagt aan de sociale controle in de Kloostertuin.

Datum van oplevering
In overleg.

Reclamevoering:
Uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van eigenaar/verhuurder.

Omzetbelasting:
De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW-belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW-wetgevingsvoorstelling huurder niet meer aan het criterium meer dan 90% BTW-belaste prestaties verricht voldoet, en zodoende het verzoek om BTW-belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie:
Q Makelaars Bedrijfshuisvesting BV
085-0406201

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 30.000 per jaar
Oorspronkelijke huurprijs
€ 66.000 per jaar
Aangeboden sinds
11 december 2019
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Winkel met showroom
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1898

Oppervlakten

Oppervlakte
111 m²
Verkoopvloeroppervlakte
111 m²
Breedte gevel
8 m

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Stadscentrum/dorpskern
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 500 m tot 1000 m en snelwegafrit op 1000 m tot 1500 m
Bijdrage winkeliersvereniging
Nee
Welstandsklasse
B1
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.