• Verhuurd

Brederodelaan 3 3353 GG Papendrecht

€ 52.000 /jr

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
3 juni 2020
Verhuurdatum
1 oktober 2021
Looptijd
15½ maand

Omschrijving

Algemeen
Het winkelcentrum “De Meent” is een modern vormgegeven winkelcentrum dat recentelijk is vernieuwd. Het winkelcentrum heeft een oppervlakte van 20.000 m² en bevindt zich in het centrum van Papendrecht (circa 32.000 inwoners). Het winkelaanbod is zeer divers met een aantal grote retailers zoals, de HEMA, Jumbo, Bas van der Heiden, Zeeman, Kruidvat en de Marskramer. Verdere invulling is voornamelijk kleinschalige detailhandel en enkele horecagelegenheden.

Het winkelcentrum is goed bereikbaar met zowel openbaarvervoer als de auto. Het pand is uitstekend gelegen in het centrum en met korte ontsluiting naar de N3 en de A15 en A16. Hierdoor is het pand zowel per auto, fiets, als openbaar vervoer zeer goed bereikbaar. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ca. 200 meter.

Op het parkeerdek op de tweede verdieping zijn vooralsnog diverse parkeerplaatsen beschikbaar. Ook bevinden zich op korte afstand 2 openbare parkeergarages (eerste 2 uur gratis parkeren) en een parkeerterrein op loopafstand (blauwe zone).

De royale winkelruimte bevindt zich op een goede zichtlocatie in het winkelcentrum en is gelegen schuin tegenover de Rabobank. Daarnaast ligt de winkel wat hoger en heeft het een brede glazen pui waardoor er ruime etalagemogelijkheden zijn.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, sectie B, nummer 5261, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 253 m² BVO casco winkelruimte op de begane grond, bestaande uit een winkelruimte, voorzien van een toilet en een pantry.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:

• Gehele pui is voorzien van etalageruiten. De pui is v.v. een enkele toegangsdeur;
• Glad gestuct plafond voorzien van diverse inbouwspots*;
• Meubilair / winkelinrichting zowel in de winkel als aan de wand*;
• Meterkast v.v gas-, water en elektra aansluiting;
• Electra aansluitpunten*;
• Elektrisch bedienbare zonwering aan de buiten voorzijde van het pand*;
• Centrale verwarming middels gasgestookte cv-ketel gekoppeld aan convectoren*;
• Enkel toilet aan de achterzijde van de winkel;
• Pantry v.v. twee onderkastjes*;
• Alarmsysteem*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 52.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW,
vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “ Reparatie Beheersverordening Papendrecht dat werd vastgesteld op 28 maart 2019.

Op grond van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Centrum”.

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. horeca van categorie 1a, 1b en 2;
d. zelfstandige kantoren;
e. wonen, uitsluitend op de verdiepingen, met aan huis gebonden beroep of bedrijf, met dien verstande dat:
1. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan gebonden beroep of bedrijf ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning met inbegrip van bijbehorende bouwwerken bedraagt;
2. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' gebruik voor woondoeleinden c.q. gebruik als zelfstandige woning niet is toegestaan;
f. een onderdoorgang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
g. tevens branchering overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.3 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - branchering';
h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, laad- en losruimte, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en bergingen.

Meer informatie is te vinden via de internetsite of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Energielabel B.

Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor het onderstaande dient te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 52.000 per jaar
Aangeboden sinds
3 juni 2020
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Winkel
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1973

Oppervlakten

Oppervlakte
253 m²
Verkoopvloeroppervlakte
253 m²
Breedte gevel
5 m

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
B 1,13

Omgeving

Ligging
Winkelcentrum
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 5000 m of meer en snelwegafrit op 5000 m of meer
Bijdrage winkeliersvereniging
Nee
Welstandsklasse
B1

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.