• Verhuurd

Burgemeester Winklerplein 5 3362 AA Sliedrecht

€ 16.650 /jr

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
21 juli 2021
Verhuurdatum
29 augustus 2021
Looptijd
5 weken

Omschrijving

Algemeen
Deze winkel-/ verkoopruimte aan het Burgemeester Winklerplein te Sliedrecht wordt te huur aangeboden. In het verleden is de winkel in gebruik geweest als verkoopruimte van bruin- en witgoed, vestiging van de Primera en als verkoopruimte voor kinderkleding -en speelgoed.

De winkelruimte is gelegen aan het plein met een diversiteit aan winkels en voldoende (gratis) parkeergelegenheid in de directe omgeving. Op het winkelcentrum bevinden zich onder andere een supermarkt, kapper, slager, groenteboer en een slijterij. Op woensdag bevindt de gezellige weekmarkt zich op dit plein, wat tevens zorgt voor veel aanloop.

Het winkelcentrum is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer, het centrum van Sliedrecht is ook goed bereikbaar.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Sliedrecht, Sectie I, Nummer 4731, Groot 96 m².

Indeling
Ca. 78 m² Winkel-/ verkoopruimte met een front van ca, 5,20 meter.

Ca. 12 m² Secundaire ruimte met opslagruimte, pantry en enkel toilet.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd), in casco staat worden opgeleverd, met de navolgende voorzieningen:

- Stalen rolluik t.p.v. de entree*;
- Luchtgordijn* t.p.v. de entree*;
- Enkel toilet;
- Pantry* met 3 onder- en twee bovenkasten en een boiler t.b.v. warm water*;
- Systeemplafond* v.v. tl-lichtbakken*;
- Vluchtrouteaanduiding*;
- Winkelbalie*;

Alle met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen worden “om niet” aan Huurder ter beschikking gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

De overige winkelinventaris wordt eventueel ter overname aangeboden. Indien u de huidige inventaris wenst over te nemen, worden deze zaken tevens ‘’om niet’’ ter beschikking gesteld.

Huurprijs
€ 16.650,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Sliedrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Woongebied 2016‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 januari 2016.

Op grond van artikel 24 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie ‘Wonen – 1’ met de functie aanduiding ‘Detailhandel’.

De voor ‘Wonen – 1‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Wonen;
b. Aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
c. Bij deze bestemming behorende ontsluitingen en voorzieningen, zoals tuinen, erven, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen en (gebouwde) parkeervoorzieningen;

Ter plaatse van de functieaanduiding ‘Detailhandel’ is tevens detailhandel toegestaan.

In de specifieke gebruiksregels van het bestemmingsplan wordt de onder b genoemde functie uitgesloten.

Deze informatie is verkregen op per toestandsdatum 21 juni 2021.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
Per 1 november 2021.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- uittreksel KVK.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 16.650 per jaar
Aangeboden sinds
21 juli 2021
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Winkel
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1967

Oppervlakten

Oppervlakte
90 m²
Verkoopvloeroppervlakte
90 m²
Breedte gevel
5,2 m

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
B 1,68

Omgeving

Ligging
Winkelcentrum
Bijdrage winkeliersvereniging
Nee
Welstandsklasse
B1

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.