• Verkocht

IJsselmeer 27 3332 EX Zwijndrecht

€ 415.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
23 februari 2021
Verkoopdatum
25 augustus 2021
Looptijd
6 maanden

Omschrijving

Algemeen
Te koop wordt aangeboden de volle eigendom van een perceel grond met daarop gebouwd een bedrijfspand bestaande uit twee bouwlagen, omvattende een winkel- / commerciële ruimte gelegen op de begane grond en kantoorruimte op de verdieping. Het pand wordt volledig leeg en vrij van huur en gebruik te koop aangeboden. De begane grond is bij de laatste gebruiker in gebruik geweest als een niet commerciële coffeeshop en de eerste verdieping is in gebruik geweest als kantoorruimte.

Het pand is gelegen op een unieke locatie in het centrum van de gemeente Zwijndrecht, direct naast winkelcentrum Walburg, het winkelhart van Zwijndrecht. De wijk Walburg ligt in het oostelijke deel van Zwijndrecht, begrensd door de wijken Centrum en Noord. De grens van Walburg verbindt Zwijndrecht en Hendrik-Ido Ambacht met elkaar.

De publiekrechtelijke bestemming waarover onderhavig object beschikt, maakt dat het voor veel verschillende gebruiksdoeleinden aangewend kan worden. Dit maakt het object uiterst courant. De locatie beschikt over de bestemming “gemengd” met de nadere functie aanduiding “detailhandel”. De voor gemengd aangewezen gronden mogen worden aangewend voor maatschappelijke voorzieningen, kantoren, (medische) dienstverlening, wonen (uitsluitend op de verdieping), aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven en detailhandel in combinatie met ondergeschikte horeca. Kortom er zijn veel verschillende gebruiksmogelijkheden.

De gemeente heeft in de Structuurvisie Zwijndrecht 2020 ’De ondernemende tuinstad’ haar beleid destijds vastgelegd. Walburg is daarin als één van de belangrijke speerpunten van de gemeente aangewezen. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om van Walburg een stadscentrum te maken met een adequaat winkelaanbod, dienstverlening en horeca, een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, dit alles met ruimte voor woonfuncties.

Dat deze weg ook concreet is ingeslagen, is wel gebleken. Winkelcentrum Walburg is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. Zo heeft het winkelcentrum, met dank aan alle eigenaren, een grote facelift gekregen. Daarin heeft de gemeente diens bijdrage geleverd door het parkeerdek te slopen en een groot deel van het parkeerterrein te vernieuwen. Ter plaatse van het gesloopte parkeerdek is het centrum uitgebreid met een derde supermarkt. Al deze veranderingen hebben er tezamen, met het afschaffen van het betaald parkeren, voor gezorgd dat het winkelhart een serieuze kwaliteitsimpuls heeft gekregen.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie A, nummer 6961, groot 194 m2.

Indeling
Ca. 135 m² Winkel-/ commerciële ruimte op de begane grond die bij de laatste gebruiker in gebruik is geweest voor horeca doeleinden v.v. een dames- en herentoilet en een afgescheiden kantoorruimte;

Ca. 114 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, welke beschikt over een eigen entree en bestaat uit diverse kantoorvertrekken, een archiefruimte, een pantry en een toilet. Vanuit de kantoorruimte is het dakterras bereikbaar dat ca. 21 m² groot is.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Begane grond:
- Afzuigingsinstallatie;
- Mechanische ventilatie;
- Verlaagd systeemplafond v.v. inbouwspot;
- Enkel damestoilet;
- Dubbel herentoilet;
- Balie / bar voorzien van kassasysteem*;
- Airconditioning*;
- Vluchtroute aanduiding;
- Glasvezelaansluiting;
- Patchkast*; JM: wat is dat?
- Verwarming en warmwater voorziening middels CV combiketel gekoppeld aan radiatoren;
- Kantoorruimte/ beveiligingsruimte;
- Pantry v.v. 4 onder- en 4 bovenkasten;
- Rookmelder;

Verdieping
- Pantry voorzien van handwasbak, een Quooker en een koelkast;
- Toilet v.v. handwasbak;
- Split unit airconditioning in diverse kantoorvertrekken*;
- Eén kantoorvertrek is voorzien van een air cleaner*;
- Dubbele beglazing;
- Verwarming middels radiatoren, gekoppeld aan CV installatie;
- Archiefruimte;
- Rookmelder;
- Royaal dakterras;

Algemeen
- Houten kozijnen v.v. dubbele beglazing;
- Camerabeveiliging*;
- Alarminstallatie*;
- Toegang via een achterom, afsluitbaar middels stalen poort, opgang via een wenteltrap naar de verdieping.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Lasten en beperkingen
Op de eigendomsinformatie die wij hebben verkregen uit het kadaster zijn geen bijzondere kwalitatieve verbintenissen, lasten of beperkingen opgenomen, buiten die we hieronder hebben vermeld.

Wij hebben de laatst bekende akte gerechercheerd en in ons advies betrokken. Dit betreft een akte van levering, verleden voor notaris mr. Eggo Johannes van Leusden te Zwijndrecht op 9 september 2015.

In deze akte is onder andere woordelijk opgenomen als volgt:

Voorkeursrecht van koop
Artikel 8
Koper verleent bij deze aan verkoper het voorkeursrecht van koop met betrekking tot het verkochte, welk voorkeursrecht door verkoper bij deze wordt aangenomen. Ten aanzien van dit voorkeursrecht van koop gelden de volgende bepalingen:
1. Indien koper mocht besluiten het verkochte te willen verkopen, zal koper, met uitsluiting van derden, als eerste met verkoper in onderhandeling treden over de verkoop daarvan en onder welke voorwaarden zo een verkoop tot stand kan komen.
2. Indien koper en verkoper in de in voorgaand lid bedoelde onderhandelingen geen overeenstemming bereiken, is koper gerechtigd om met derden in onderhandeling te treden over de verkoop van het verkochte, echter niet tegen gunstigere voorwaarden dan de voorwaarden waartegen koper en verkoper onderhandelden.
3. De in dit artikel bedoelde verplichting van koper is voortdurend en geldt daarmee voor onbepaalde tijd.

Eigenaar heeft de gesprekken met verkoper van Welleer reeds opgestart om te bezien of die gebruik wenst te maken van diens voorkeursrecht van koop.

Milieugegevens
Op de eigendomsinformatie verkregen uit het kadaster zijn geen bijzondere aanduidingen opgenomen betreffende het onderhavig perceel ten aanzien van bodemgesteldheid.

Op basis van informatie, verkregen via de website blijkt dat voor onderhavige locatie een onderzoek is ingeschreven in de openbare registers.

In 2002 is er een verkennend bodemonderzoek (nummer B01.192.V1) opgesteld. Bij de statusinformtie staat vermeld dat er een nader onderzoek dient te worden uitgevoerd om de omvang en de ernst van de vastgestelde verontreiniging te bepalen.

Verder blijkt er uit de voorgaande akte van levering dat er in het complex vermoedelijk wel asbestverdachte materialen zijn toegepast. In de voorgaande akten is hierover het navolgende opgenomen:

Asbest
Artikel 6
Het is koper bekend dat zich in het registergoed asbesthoudende materialen bevinden. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

In het verleden stond de plafondafwerking van de overkapping van het terras alsmede de plafondafwerking van de entree tot de kantoorruimte uit asbest houdende beplating. Volgens mededeling van eigenaar is de astbest houdende beplating verwijderd en vervangen door Trespa beplating.

Koopsom
Bieden vanaf € 415.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Er kan vrij van BTW worden verkocht.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2019) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Energielabel A ++.

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden I
In de te sluiten koopovereenkomst zal er een anti speculatiebeding en een volume winstdeling worden opgenomen.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 415.000 kosten koper
Aangeboden sinds
23 februari 2021
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Winkel met showroom
Mogelijke functie(s)
Kantoorruimte en zorginstelling
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1975

Oppervlakten

Oppervlakte
249 m²
Verkoopvloeroppervlakte
249 m²
Perceel
194 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
2 bouwlagen

Energie

Energielabel
A++ 1,54

Omgeving

Ligging
Winkelcentrum en overdekt winkelcentrum
Bijdrage winkeliersvereniging
Nee
Welstandsklasse
B1

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.