• Verkocht

Wittebrug 1 2685 ES Poeldijk

Verkoop bij inschrijving

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
21 maart 2022
Verkoopdatum
7 juli 2022
Looptijd
3½ maand

Omschrijving

LET OP: DE INSCHRIJVING VOOR DIT OBJECT IS VANAF 10 JUNI GESLOTEN. HET IS DUS NIET MEER MOGELIJK HIERVOOR AAN TE MELDEN.

Het voormalige woonzorggebouw De Wittebrug in Poeldijk wordt te koop aangeboden. De verkoop vindt plaats middels een biedingsprocedure en staat onder toezicht en controle van het College Sanering Zorginstellingen.

Adres
De Wittebrug 1, 2685 ES Poeldijk

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte
Monster K 4929 105 m²
5894 4.399 m²
Totaal 4.504 m²

Poeldijk
Poeldijk is een kern van de gemeente Westland en heeft per 1 januari 2021 ongeveer 7.110 inwoners. In Poeldijk bevinden zich twee ontwikkelgebieden van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom, te weten Poeldijkerhout en Poeldijk Dorp. In Poeldijkhout worden in totaal zo’n 500 woningen gerealiseerd. De ontwikkeling in Poeldijk Dorp is inmiddels afgerond. Als laatste onderdeel zal in 2022 in de nabijheid van de te koop aangeboden locatie een haventje worden aangelegd.
Door de groei van de kern Poeldijk zal ook het voorzieningenniveau toenemen.

Bereikbaarheid
De locatie is met eigen vervoer goed bereikbaar, via de uitvalswegen zijn de kernen Naaldwijk en Wateringen maar ook de steden Den Haag en Rotterdam snel te bereiken. In Poeldijk bevindt zich een halte voor buslijn 456.

Oppervlakte gebouw
Bouwlaag BVO circa VVO circa
1 1.928 m2 1.706 m2
2 1.225 m2 1.049 m2
3 829 m2 713 m2

Totaal 3.982 m2 3.468 m2

Bestemming
Voor informatie ten aanzien van de vigerende bestemming alsmede het ontwerp omgevingsplan wordt verwezen naar gebouw
Het te koop aangeboden complex De Wittebrug grenst aan één zijde, door middel van een “sluis”, direct aan het gebouw De Wittebrug 2 t/m 122. De nieuwe eigenaar dient, indien het gebouw De Wittebrug wordt gesloopt, afspraken te maken met de eigenaar van De Wittebrug 2 t/m 122 ten aanzien van de uit te voeren sloopwerkzaamheden en het aanhelen casu quo vernieuwen van de buitengevel.

Verwarmingsinstallatie
De verwarmingsinstallatie van het te koop aangeboden complex De Wittebrug bevindt zich in de stookruimte in het aangrenzende gebouw De Wittebrug 2 t/m 122. Indien het te koop aangeboden gebouw wordt gesloopt, zal de in het betreffende stookhok aanwezige installatie moeten worden verwijderd en moet deze ruimte aan de eigenaar van de locatie De Wittebrug 2 t/m 122 worden teruggeven.

Energielabel
Het gebouw heeft het energielabel G. Dit label is geregistreerd op 22 maart 2021.

Vraagprijs
Voor dit object is geen vraagprijs bepaald er wordt verkocht volgens een biedingsprocedure.

Verkoopinformatie
Alle verkoopinformatie welke door de eigenaar ter beschikking wordt gesteld is ondergebracht in een dataroom. Kandidaten kunnen toegang krijgen tot deze dataroom door middel van inschrijving en het accepteren van de verkoopvoorwaarden.

In de dataroom zijn de volgende gegevens opgenomen:

1. Projectinformatie
2. Kadaster
3. Plattegronden
4. NEN2580 Meetcertificaat
5. Asbestinventarisatie
6. Milieukundig onderzoek
7. Energielabel
8. WOZ-beschikking
9. Foto’s
10. Biedboek inclusief concept koopovereenkomst en leveringsakte
11. Verkoopvoorwaarden

Startdatum publicatie
Deze informatie zal per 21 maart 2022 worden gepubliceerd via funda.nl en zorgvastgoed.nl. Daarnaast zal deze informatie direct worden toegezonden naar partijen die bekend zijn bij eigenaar en/of makelaar en partijen die zich reeds gemeld hebben.

Sluiting inschrijftermijn
De inschrijftermijn sluit op 10 juni 2022.
Met uitzondering van het bepaalde in artikel 17 in het biedboek.

Kijkmomenten
Het is voor inschrijvers mogelijk om het object te bezichtigen. Voor bezichtiging dient men zich in te schrijven dit kan voor de volgende data en tijdstippen.
- 4 april 13:00 – 16:30 uur
- 7 april 13:00 – 16:30 uur
Getracht zal worden ieder verzoek tot bezichtiging te honoreren. Een verzoek tot bezichtiging leidt niet tot een recht op bezichtiging. Het staat de makelaar vrij aan de inschrijver een alternatief moment voor bezichtiging aan te bieden.

Vraag en antwoord
De inschrijvers wordt de mogelijkheid geboden tot het stellen van vragen. De vragen worden verzameld en, daar waar door of namens de eigenaar antwoord op kan worden gegeven, worden teruggekoppeld aan alle inschrijvers.

Sluitingsdatum biedingstermijn
Een bieding dient uiterlijk 24 juni 2022 vóór 16:00 uur binnen te zijn. Bieding dienen te voldoen aan de in de verkoopvoorwaarden omschreven voorschriften.

Tekenen koopovereenkomst
De koopovereenkomst dient uiterlijk op 3 dagen na gunning te zijn ondertekend.

Juridische en feitelijke levering
De levering dient plaats te vinden uiterlijk zeven dagen nadat de goedkeuring van het College sanering zorginstellingen onherroepelijk is geworden ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Westvest notarissen te Delft.

Geïnteresseerden kunnen het inschrijfformulier en de verkoopvoorwaarden opvragen bij Borgdorff Makelaars B.V.,

De genoemde informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door Borgdorff Makelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Alle gegevens uit deze objectinformatie of anderszins verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor de ontvanger en dient strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Deze informatie mag op geen enkele wijze door middel van (foto)kopie, druk of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Borgdorff Makelaars B.V. worden verveelvoudigd.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
21 maart 2022
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Zorginstelling
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1971-1980

Oppervlakten

Oppervlakte
3.468 m²
Perceel
4.504 m²

Energie

Energielabel
G

Omgeving

Ligging
In woonwijk

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.