Blauwstraat 4 5845 EK Sint Anthonis

Prijs op aanvraag

Omschrijving

ALGEMEEN.
Vleesveebedrijf met erf, ondergrond en voorzieningen. Op perceel van 0,75 ha (uit te breiden tot ca 1,5 ha). De bijbehorende woning is afgesplitst en maakt geen onderdeel uit van deze koop. Op de vergunningen staan zowel vleeskalveren als vrouwelijk jongvee als zoogkoeien. De omgevingsvergunning voor 2 extra stallen is verleend.

LIGGING EN OMGEVING.
Het object is gelegen buiten de bebouwde kom aan een openbare verharde weg. De belendingen betreffen agrarische bedrijven en een burgerwoning op circa 55 meter afstand. De regionale verbindingsweg N272 (Boxmeer-Gemert) op 200 meter afstand zorgt voor een uitstekende ontsluiting naar zowel snelweg A73 als naar Eindhoven.

PERSPECTIEVEN
Momenteel is het bedrijf ingericht voor vleeskalveren. Met complete vergunningen voor doorgroei naar ca 1.400 stuks rundvee. Herbestemming naar overige agrarisch (verwante) activiteiten behoort tot de mogelijkheden. Net als verhuur voor statische opslag (waarvoor inmiddels enkele afdelingen voor zijn aangepast).
Door de ook aanwezige Natuurbeschermingswet-vergunning zijn er diverse opties open op deze gunstig gelegen locatie in het overgangsgebied tussen dorp en buitengebied.

OMSCHRIJVING
Stierenstal 2008, aan de weg, met 3 dwarsafdelingen, bouwjaar 2008, gebouwd van steen (27 cm) op vrijdragende stalen spanten, volledig onderkelderd, deels geïsoleerd en in 2016 met asbestvrije golfplaten gedekt. Voorzien van mechanische ventilatie.
Indeling:
• 2 x afdeling 18 x 10 m: 1+1 rijige stal met volledig rooster
• 1 afdeling 18 x 16 m: 1+1 rijige met volledig rooster aan de ene zijde en extra diepe hokken (8 meter) aan de andere zijde met 1 meter dichte vloer
Oppervlakte: 660 m²
Capaciteit: 264 rosé kalveren

Stierenstal midden, bouwjaar 1984, gedeeltelijk uitgebreid en verbouwd in 2007, gebouwd van steen met stalen spanten. Gedeeltelijk voorzien van dakisolatie. Voor 1/3 met abc-golfplaten en voor 2/3 met asbestvrije golfplaten gedekt. Mechanische ventilatie.
Indeling:
• 8 hokken met volledig rooster, 4 meter diep hokken
• 8 hokken, volledig rooster, circa 8 meter diepe hokken
Oppervlakte stal: 475 m²
Oppervlakte afhang: 50 m²
Capaciteit: 202 rosé kalveren

Voormalige ligboxenstal (3), bouwjaar 1974, gebouwd van steen (spouw) met stalen spanten. Gedeeltelijk voorzien van dupanel dakisolatie en met abc-golfplaten gedekt. Stal uitgebouwd in 2006, 15 x 15 meter met houten spanten, stalen staanders en met asbestvrije golfplaten gedekt. Mechanische geventileerd.
Indeling:
• Zijvoergang, roostervloer en controlegang
Oppervlakte: 750 m²
Capaciteit: 235 kalveren

Stierenstal 1989 in dwarsopstelling (4) met 3 afdelingen (150 - 165 m2), bouwjaar 1989, gebouwd van steen (spouw) met stalen spanten en staanders en met abc-golfplaten gedekt. Natuurlijke ventilatie middels open nok met lichtkoepel en spaceboarding luchtinlaat.
Indeling:
• 2 x afdeling opslag
• 1 x afdeling met 2 x 4 groepshokken met volledig rooster
• afkalfstal, 4 standen aan ketting, voorzien van geïsoleerd dak en met warmwatervoorziening
Oppervlakte: 520 m²
Capaciteit: 144 rosé kalveren uit te breiden met 64 kalveren (werkplaats) plus restafdeling van 23 kalveren
Mestopslagcapaciteit: 1.000 m³ onder stal

Voorzieningen:
• erfverharding: 1.200 m² beton
• overdekte opslag (5) 14 x 20 meter met stalen spanten, betonnen muren van 1,20 meter hoog en met asbestvrije golfplaten gedekt
• sleufsilo 55 x 11,5 meter met betonnen muren van 1,20 meter hoog
• bijproductensilo 10 x 12 meter met gemetselde muren van 1,30 meter hoog
• 3 polyester voersilo’s à 6 ton
• totale mestopslagcapaciteit: 2.400 m³

Milieuvergunning.
Het bedrijf is voorzien van een milieuvergunning d.d. 5 juni 2015 voor het houden van:
• 46 zoogkoeien ouder dan 2 jaar A2.100
• 300 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar A3.100
• 612 vleeskalveren van 0-8 maanden A4.100
• 294 vleesstieren en overig vleesvee van 6-24 maanden (roodvleesproductie) A.6.100
• 5 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen E2.100
• 5 ouderdieren van vleeseenden van 0-24 maanden G1.100
Totaal 1.252 stuks rundvee

NB-wetvergunning.
Natuurbeschermingswetvergunning d.d. 21 januari 2016 voor 4.737,4 kg NH3.

Overige bijzonderheden:
- De stallen staan op een perceel van ca 0,75 ha.
- Optioneel is 0,75 ha extra cultuurgrond aansluitend te koop. Tot in totaal ca 1,5 ha.
• Het woonhuis is bestemd als Plattelandswoning en maakt geen onderdeel uit van de koop.
• Een omgevingsvergunning is aanwezig voor 2 extra stallen
- stal 7: 850 m² stal voor 300 stuks jongvee 0-24 maanden
- stal 6: 680 m² stal voor 46 zoogkoeien (geen NB-vergunning)

BESTEMMING.
De locatie is gelegen in Partiële Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis, vastgesteld op 7 juli 2016. Het object heeft binnen dit plan de bestemming Agrarisch-Intensieve Veehouderij met aanduiding:
- dubbelbestemming Leiding-Gas
- dubbelbestemming Waarde Archeologie
- functieaanduiding Tuin
- gebiedsaanduiding Gemengd Landelijk Gebied
- Plattelandswoning (woonhuis, omgevingsvergunning)
Oppervlakte bouwblok: circa 01,42.00 ha (inclusief woonhuis met tuin).

In de structuurvisie is de locatie gelegen in Deelgebied 6: kleurenpalet.

Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn, dan kan men zich hierop niet beroepen. De locatie wordt aangeboden onder voorbehoud goedkeuring door de eigenaar.

Aan de inhoud van deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Vleeskalverenbedrijf
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1990
Aantal kalveren
930

Kadastrale gegevens

OPLOO I 721
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 0 a 0 ca (deelperceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Blauwstraat 4

Prijs op aanvraag