Weinterp 20 9241 HD Wijnjewoude

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Object
Melkveebedrijf in Wijnjewoude (de Weinterp 20) bestaande uit een boerderij (woon- en bedrijfsgedeelte), een (verlengde) ligboxstal (1976/2008/2010), een werkplaats/werktuigenberging, een werktuigenberging, een mestsilo en meerdere kuilplaten/erfverharding, op totaal ruim 66 ha. grond (waarvan 47,5 ha huiskavel). De locatie is (uiteraard) v.v. Gas, Water, Elektriciteit, Riolering, Glasvezel etc.

Ligging
Het bedrijf is landelijk gelegen in het buitengebied van Wijnjewoude (ten zuiden van Drachten) aan de zuidoostzijde van Friesland. In Wijnjewoude zijn meerdere basisscholen, kerken en de benodigde basisvoorzieningen aanwezig. Daarnaast zijn er in de regio diverse activiteiten; zie hiervoor de website (eigendom/erfpacht; zie J)
Gemeente Sectie Nr. Oppervlakte (m²)
Lippenhuizen G 60 64485
Lippenhuizen G 131 11030
Lippenhuizen G 257 19760
Lippenhuizen G 264 46680
Lippenhuizen G 266 55880
Lippenhuizen G 267 21480
Lippenhuizen G 332 103470
Lippenhuizen G 1083 21590
Lippenhuizen G 1118 10243
Lippenhuizen G 1129 46560
Lippenhuizen G 1627 173965
Lippenhuizen G 1746 14345
Lippenhuizen G 1749 8245
Lippenhuizen G 1769 19880
Lippenhuizen G 1863 20235
Lippenhuizen G 1911 23555
Totaal 661403

Algemeen
Er is door Provincie Friesland onder de PAS een vergunning verleend voor het houden van: 170 GVE en 120 JVE.
Bestemmingsplan Buitengebied Opsterland (30-06-2014) geeft aan:
Enkelbestemming: Agrarisch
Gebiedsaanduiding: Luchtvaartverkeerszone (deel van de percelen)
Dubbelbestemming: Waarde-Cultuurhistorie (percelen 60/1129/1746/1749). Dit betreft enkel(e) veldkavels.

Het totale object bestaat uit onderstaand onroerende zaken:

A. Woondeel boerderij (bouwjaar rond 1913; update rond 2000).
Het woondeel van de boerderij is opgetrokken in steen (steensmuren), heeft een zadeldak (houten dakbeschot) en is pannengedekt met een gebakken pan. Het woondeel heeft houten kozijnen en is voorzien van dubbel glas op zowel de begane grond als op de 1e verdieping. De verwarming wordt verzorgd middels gaskachels. De vloeren (op de begane grond) zijn grotendeels hout en deels beton; de vloeren (op 1e verdieping) zijn van volledig hout. De woning is aangesloten op Gas, Water, Elektriciteit, Riolering en Glasvezel. Het woongedeelte heeft op de begane grond een afmeting van ± 10,5 m. bij 9,5 m met daarnaast nog ruimte in het (voormalige) spoelhok.
Indeling begane grond: woonkamer/keuken, kantoor, badkamer en hal.
In de hal bevindt zich de opgang naar de 1e etage.
Indeling verdieping: 3 slaapkamers en een overloop.
Daarnaast bevindt zich op de begane grond: zij-entree, spoelhok met toilet en douche.

B. Bedrijfsdeel boerderij (bouwjaar rond 1913; update rond 1990)
Het bedrijfsdeel (afmeting ± 17,5 m. bij 25,0 m) is opgetrokken in steen (grotendeels steensmuren) en is gedekt met golfplaten (asbesthoudend). Het geheel wordt gedragen door houten bintwerA. Woondeel boerderij (bouwjaar rond 1913; update rond 2000).
Het woondeel van de boerderij is opgetrokken in steen (steensmuren), heeft een zadeldak (houten dakbeschot) en is pannengedekt met een gebakken pan. Het woondeel heeft houten kozijnen en is voorzien van dubbel glas op zowel de begane grond als op de 1e verdieping. De verwarming wordt verzorgd middels gaskachels. De vloeren (op de begane grond) zijn grotendeels hout en deels beton; de vloeren (op 1e verdieping) zijn van volledig hout. De woning is aangesloten op Gas, Water, Elektriciteit, Riolering en Glasvezel. Het woongedeelte heeft op de begane grond een afmeting van ± 10,5 m. bij 9,5 m met daarnaast nog ruimte in het (voormalige) spoelhok.
Indeling begane grond: woonkamer/keuken, kantoor, badkamer en hal.
In de hal bevindt zich de opgang naar de 1e etage.
Indeling verdieping: 3 slaapkamers en een overloop.
Daarnaast bevindt zich op de begane grond: zij-entree, spoelhok met toilet en douche.

B. Bedrijfsdeel boerderij (bouwjaar rond 1913; update rond 1990)
Het bedrijfsdeel (afmeting ± 17,5 m. bij 25,0 m) is opgetrokken in steen (grotendeels steensmuren) en is gedekt met golfplaten (asbesthoudend). Het geheel wordt gedragen door houten bintwerk; vloeren zijn deels beton.
Functie: jongveestalling (strohokken voor ca. 20 stuks jongvee en 8 eenlingboxen)
opslag (o.a. ruwvoer en klein materiaal).
paardenstalling (6 paardenboxen)
tanklokaal
De toegang is middels meerdere baander- (en loop) deuren mogelijk.

C. Ligboxenstal en Melkstal
De ligboxenstal is oorspronkelijk gebouwd in 1976 en heeft nu (in de basis) een afmeting van 15 m. x 29 m. Dit deel wordt gedragen door houten, gelijmde spanten en opgetrokken in (halfsteens)muren met een topgevel van damwandprofielplaten. De dakbedekking bestaat uit golfplaten (asbesthoudend). In 2008 en 2010 is er, dwars op de bestaande stal, een nieuwe stal gebouwd. Deze heeft een lengte van ca. 35,0 m bij 31,50 meter, waarbij aan de voorzijde nog deel van ca. 18 m. bij 24,5 m. oppervlakte is. Dit deel heeft stalen spanten (vrije overspanning),
de (voor-en achter)gevel zijn opgetrokken in steensmuren met damwandprofiel topgevels, de zijgevel heeft een stenen voet met daarboven windbreekgaas/ventilatiedoek. De dakbedekking bestaat uit golfplaten (asbestvrij) met een lichtkoepel-nok. Totaal biedt deze stal plaats aan ca. 230 boxen (hoofdzakelijk GVE) en heeft daarnaast nog een separatieruimte en een strohok. Onder de roosters heeft de stal de mestopslag met een capaciteit van ca. 1.500 m³.
Naastgelegen/inpandig aan het gebouw bevindt zich de melkstal. Dit betreft een 2 x 8 visgraat (type Boumatic) met automatische afname. Het tanklokaal huisvest een tank met een inhoud van ca. 6.450 l. (eigendom).

E. Werktuigenberging/Werkplaats/Garage (bouwjaar 1986).
Dit gebouw bevindt zich naast de boerderij; de afmetingen zijn ca. 10,50 x 20,00 m. Het geheel wordt gedragen door houten spanten en de wanden bestaan uit damwandprofielplaten. De dakbedekking bestaat uit golfplaten (asbesthoudend). Op de bodem ligt deels gestort beton en deels tegelvloer. De garage (inpandig) is bekleed met sandwichpanelen.

F. Werktuigenberging (bouwjaar 2004).
Achter de bovengenoemde gebouwen staat de werktuigenberging. Deze berging heeft een afmeting van ca. 49,50 x bij 20,00 m. en wordt gedragen door stalen spanten. De wanden bestaan uit damwandprofielplaten evenals de dakbedekking die ook uit damwandprofielplaten (met coating) bestaat. De bodem bestaat deels uit klinkervloer en is deels onverhard (zand).

G. Mestsilo (bouwjaar 1989)
Tussen de gebouwen staat een mestsilo. Deze heeft een betonnen bodem en stalen silowanden. De inhoud van de silo bedraagt ca. 1.600 m³. Deze silo functioneert naar behoren, maar dient (nog) gekeurd te worden.

H. Opslag/Erf/Erfverharding
Voor (ruwvoer)opslag is er een sleufsilo en een kuilplaat aanwezig.
Onderdeel Afmeting Bodem
Kuilplaat: ca. 8,0 bij 50,0 m. beton
Sleufsilo: ca. 9,0 bij 30,0 bij 1,30 m beton
Overige opslag onbekend; tussen de gebouwen stelconplaten en klinkers
Overige opslag onbekend; tegenover de gebouwen beton en freesasfalt

Er zijn daarnaast enkele staande silo’s aanwezig met de volgende gegevens:
Voersilo met een inhoud van: 10 ton.
Voersilo met een inhoud van: 10 ton.
Kunstmestsilo met een inhoud van: 10 ton.

Er zijn twee dieseltanks (bovengronds) met een inhoud van ca. 2.200 l. per stuk

Er is ruim voldoende erfverharding (vnl. gestort beton) om de gebouwen.

I. Cultuurgrond
Het bedrijf beschikt over 66.14.03 ha grond waarvan ca. 01.00.00 ha als ondergrond van de boerderij, de bedrijfsgebouwen en erfverharding mag worden gerekend.
De overige 65.14.03 ha grond is te verdelen in:
18.91.88 ha achter/naast de gebouwen
27.74.35 ha tegenover de gebouwen
18.47.80 ha zijnde 3 veldkavels

De grondsoort wordt beoordeeld als goede zandgrond. Humuspodzolgronden (ca. 95%):
Hn23: Veldpodzolgronden: Lemig fijn zand
cHn23: Laarpoldzolgronden: Lemig fijn zand
Podzolgronden; moerig (ca. 5%):
zWp: Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek + moerige tussenlaag.

De dikte van de aanwezige bouwvoor is voldoende. Ca. 4 ha. grond is gedraineerd.
Ontsluiting via de openbare weg (Weinterp/Bûtewei) en via eigen erf.

K. Agrarische productierechten
Er zijn betalingsrechten (ca. 64 stuks) aanwezig ter grootte van de benutbaarheid (“gemeten maat van de percelen”). Deze zijn bij de vraag(prijs) inbegrepen.

Het bedrijf heeft 5.787 kg fosfaatrechten. Deze rechten zijn over te nemen, doch niet bij de vraagprijs inbegrepen.

L. Overige informatie
- Er is geen RvK-rente/herinrichtingsrente van toepassing.
- De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
- De percelen zijn, voor zover bekend, niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik
met zich meebrengt (bron: verkopende partij).
- De voorraden (ruwvoer, krachtvoer, kunstmest) zijn niet bij de vraagprijs
inbegrepen; deze kunnen worden overgenomen.
- De aanwezige mestvoorraad dient te worden overgenomen.
- Percelen 264/266/1082/1118 zijn belast met een zakelijk recht t.b.v.
gemeente Opsterland.
- Perceel 1627 is belast met een zakelijk recht t.b.v. Wetterskip Fryslân en een
Opstalrecht Nutsvoorzieningen t.b.v. gemeente Opsterland.
- Perceel 1764 en 1769 zijn belast met een zakelijk recht t.b.v. Vitens N.V.
- Perceel 1764 en 1769 zijn belast met een erfdienstbaarheid t.b.v. de Provincie
(voor onderhoud aan de aangrenzende bosstroken)
- Voor percelen 60/1746/1749 is een beroep gedaan m.b.t. vrijstelling
overdrachtsbelasting. Dit vervalt op 01.05.2022
- Voor percelen 60/1746/1749 geldt een kettingbeding bij vervreemding t.g.v.
Stg. Beatrix Kinderziekenhuis te Groningen (€ 50,-- p

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Melkveehouderij
Soort bouw
Bestaande bouw
Ligboxen
200
Plaatsen voor jongvee
60
Melksysteem
Visgraatstal

Woonruimte

Bedrijfswoningen
1
Hoofdwoning
Inhoud
550 m³
Bouwjaar
1913

Kadastrale gegevens

LIPPENHUIZEN G 60
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
6 ha 44 a 85 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 131
Eigendomssituatie
1 ha 10 a 30 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 257
Eigendomssituatie
1 ha 97 a 60 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 264
Eigendomssituatie
4 ha 66 a 80 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 266
Eigendomssituatie
5 ha 58 a 80 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 332
Eigendomssituatie
10 ha 34 a 70 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 1083
Eigendomssituatie
2 ha 15 a 90 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 1118
Eigendomssituatie
1 ha 2 a 43 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 1129
Eigendomssituatie
4 ha 65 a 60 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 1627
Eigendomssituatie
17 ha 39 a 65 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 1701
Eigendomssituatie
2 ha 11 a 0 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 1746
Eigendomssituatie
1 ha 43 a 45 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 1749
Eigendomssituatie
0 ha 82 a 45 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 1769
Eigendomssituatie
1 ha 98 a 80 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 1863
Eigendomssituatie
2 ha 2 a 35 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 1911
Eigendomssituatie
2 ha 35 a 55 ca (geheel perceel)
LIPPENHUIZEN G 267
Eigendomssituatie
2 ha 14 a 80 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Weinterp 20

Prijs op aanvraag