• Onder bod

Spijkerweg 7737 PV Stegeren

€ 465.000 k.k.

Omschrijving

Namens de provincie Overijssel te koop aangeboden:

Locatie en omschrijving:
Langs de Vecht nabij de stuw van Junne aan de Spijkerweg en de Stegerdijk te Stegeren,wordt namens de provincie Overijssel ruim 31 ha natuurgrond aangeboden.

Het terrein bestaat uit kruidenrijk grasland, bos en nieuw aangeplant bos.
Vanaf de Spijkerweg is het terrein bereikbaar.
De Vecht en de wal van de Vecht (Ommen P 1049) zijn eigendom van het waterschap
Op perceel kadasternummer 1051 (nabij de stuw van het waterschap naar het eiland) staat een electriciteitshuisje. Om hier en bij de Vecht te komen wordt een recht van overpad gevestigd ten behove van het Waterschap..

Het jachtrecht is verhuurd t/m 31-3-2027 voor €147,95 per jaar.

Bestemming:
De bestemming van deze gronden is Natuur:
De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor behoud, bescherming, beheer en ontwikkeling van actuele en potentiële natuur- en landschapswaarden.
Alsmede waarde Waterstaat
Waarde - Archeologische verwachting 1
Waarde - Rivier(oevers)

Natuurdoeltype en Landschapselementen:
Natuurgrond met natuurdoeltype:
N02.01 Rivier
N04.02 Zoete Plas
N05.04 Dynamisch Moeras
N11.01 Droog schraalgrasland
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
N16.03 Droog bos met productie
N17.02 Droog hakhout
L01.01 Poel en klein historisch water
L01.02 Houtwal en houtsingel

De provincie behoudt zich het recht voor om natuurbeheertypes te wijzigen.

Verplichtingen:
De Provincie Overijssel zal ten tijde van de verkoop kwalitatieve verplichtingen opleggen over hoe het gebied in de toekomst beheerd dient te worden. Dit betekent dat het beheer dient bij te dragen aan het behouden en de ontwikkeling van de diverse natuurtypen die het gebied rijk is en waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Zie de bijlage van deze brochure.

Wanneer u meer informatie met betrekking tot de kwalitatieve verplichtingen wenst,
over wat en kwalitatieve verplichting inhoudt en wat dit voor u als koper betekent neemt u gerust contact op met de verkopend makelaar.
De kettingbedingen zijn in te zien in de concept koopovereenkomst.

De provincie zal nog herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de oostelijk gelegen delen van het terrein (kadaster nummers 1031 en 1055 (deels) en behoudt zich dat recht voor om dit tot en met 2024 uit te mogen voeren.

Subsidies:
Op de website van bij12.nl zijn de voorwaarden en de vergoedingen per pakket na te zoeken.
Het is aan de koper om de subsidie aan te vragen. Verkoper geeft hiervoor geen garanties.

Vrijstelling overdrachtsbelasting:
Koper kan mogelijk een beroep doen op natuurvrijstelling, op basis van Artikel 15.1 onder s van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, waardoor de overdracht vrijgesteld kan worden van overdrachtsbelasting.

Openbare verkoop
Onderhavige verkoop betreft een openbare verkoop welke minimaal tot 1 juni 2024 open zal staan zodat geïnteresseerden zich kenbaar kunnen maken bij Interfarms | Heero Boer Makelaardij te Dalfsen. Het staat eenieder vrij een bieding uit te brengen.

Voorwaarden en gunning:
Dit gebied wordt verkocht in opdracht van de Provincie Overijssel. Aan de koop heeft de Provincie voorwaarden verbonden. Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende gunningscriteria en voorbehouden:

Gunningscriterium : Gunning is uitsluitend op basis van het hoogste bod in euro’s.
Om iedere geïnteresseerde de kans te geven kennis te nemen van de voorgenomen verkoop, zal de Provincie pas na 1 juni 2024 in onderhandeling treden met de hoogst biedende partij. Indien er met de hoogst biedende partij geen overeenstemming kan worden bereikt, behoudt de Provincie zich het recht voor de advertentie opnieuw te plaatsen of om met opvolgende bieders in onderhandeling te treden.

Gunning van uw bod is onder voorbehoud van goedkeuring vanuit de Provincie Overijssel.

Aanvaarding kan op korte termijn geschieden.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 465.000 k.k.
Aangeboden sinds
Status
Onder bod
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
31 ha 6 a 24 ca
Huiskavels
31 ha 6 a 24 ca
Type land
Grasland en bosperceel
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

AMBT-OMMEN P 1010
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 62 a 39 ca (geheel perceel)
AMBT-OMMEN P 1013
Eigendomssituatie
0 ha 3 a 88 ca (geheel perceel)
AMBT-OMMEN P 1016
Eigendomssituatie
4 ha 33 a 53 ca (geheel perceel)
AMBT-OMMEN P 1017
Eigendomssituatie
1 ha 0 a 62 ca (geheel perceel)
AMBT-OMMEN P 1031
Eigendomssituatie
2 ha 47 a 97 ca (geheel perceel)
AMBT-OMMEN P 1040
Eigendomssituatie
0 ha 18 a 95 ca (geheel perceel)
AMBT-OMMEN P 1041
Eigendomssituatie
0 ha 16 a 91 ca (geheel perceel)
AMBT-OMMEN P 1047
Eigendomssituatie
0 ha 1 a 51 ca (geheel perceel)
AMBT-OMMEN P 1051
Eigendomssituatie
0 ha 0 a 96 ca (geheel perceel)
AMBT-OMMEN P 1055
Eigendomssituatie
20 ha 19 a 52 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Spijkerweg

€ 465.000 k.k.