Stompekamperweg 34 6711 BL Ede

€ 269.500 k.k.

Omschrijving

Algemeen
Het betreft hier een bedrijfspand van in totaliteit ca. 225 m2 op een perceel van ca. 470 m2. Het bedrijfspand beschikt over inpandige kantoorruimte en een royaal afsluitbaar buitenterrein. Recentelijk is de voorgevel (inclusief overheaddeur en raam-/deurkozijnen) voorzien van nieuw schilderwerk. Ook is het dak geheel vervangen. Tevens zijn er diverse andere interne verbeteringen doorgevoerd. De locatie is gelegen aan de rand van het centrum van Ede. Alle dagelijkse voorzieningen zijn op loopafstand bereikbaar.
De bestemming die op het perceel rust is gewijzigd van een Bedrijfsbestemming naar een Woon- en Tuinbestemming. Derhalve is het overgangsrecht van toepassing. De bouw van een vrijstaande woning behoort hierbij tot de mogelijkheden!

Object
De totale vloeroppervlakte bedraagt ca. 225 m2, als volgt verdeeld:
• ca. 66 m2 kantoor- en overige ruimten op de begane grond;
• ca. 159 m2 bedrijfsruimte op de begane grond.

De genoemde metrages zijn niet bepaald op basis van een NEN-meting en derhalve indicatief en vrijblijvend van aard.

Bestemming
“Op donderdag 13 september 2018 heeft de gemeenteraad van Ede het bestemmingsplan ‘Ede, Stompekamperweg 34’ gewijzigd vastgesteld. De locatie ligt aan de noordoostzijde van de kern Ede in het Bospoortgebied aan de Stomperkamperweg 34. Het plan voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning. Om dit mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan gewijzigd van een Bedrijfsbestemming naar een Woon- en Tuinbestemming”. Voor het gebruik van het huidige pand als bedrijf is het overgangsrecht van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar een schrijven van de gemeente Ede welke op aanvraag in te zien is.

Kadastraal bekend
Gemeente Ede, sectie K, nummer 14772, groot 470 m2.

Omzetbelasting
Wegens de verkoop is omzetbelasting verschuldigd.

Rechten en plichten
De eventueel op het object rustende rechten en verplichtingen al dan niet blijkend uit de openbare registers, dient koper expliciet te aanvaarden.

Opleveringsniveau
Het object wordt geleverd in huidige staat “as is, where is”.

As is / where is
Verkoper verkoopt het bedrijfspand in de huidige toestand, waaronder de huidige milieukundige toestand, daaronder begrepen de grond, het grondwater, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende of andere schadelijke stoffen of ondergrondse tanks zonder enig verdere garantie, verklaring of vrijwaring van verkoper. Verkoper is op geen enkele wijze jegens koper aansprakelijk voor enig ten aanzien van het bedrijfspand gedane voorspelling, inschatting, interpretatie, analyse, toekomstverwachting, intentieverklaring of opinieverklaring of enig andere gemaakte verklaring, of het achterwege blijven van enige mededeling. Koper dient bij het aangaan van de koopovereenkomst te bevestigen dat zij niet heeft vertrouwd op enige garantie, verklaring of vrijwaring bij het vaststellen van de koopprijs.

Milieu aspecten
Met betrekking tot de milieukundige toestand van de bodem en de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen verwijzen wij u naar het “verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest aan de Stompekamperweg 34 te Ede (projectnummer P17M0162)” welke opgesteld is door Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V. d.d. 15 december 2017. Dit rapport is op aanvraag in te zien.

Bouwkundige staat
De bouwkundige staat, aanwezige voorzieningen én technische installaties zijn door koper zelf te beoordelen tijdens een bezichtiging.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht zijn voor rekening koper. Deze kosten bestaan o.a. uit de kosten van de koopovereenkomst, de transportakte, de verschuldigde overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de onroerende zaak en eventuele roerende zaken.

Betaling
Betaling van de koopsom en van de overige rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering.

Eigendomsoverdracht
De datum van de eigendomsoverdracht zal in nader overleg tussen partijen worden bepaald.

Zekerheidsstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen dient koper een waarborgsom ter grootte van 10% van het transactiebedrag te storten op de derdenrekening van de betrokken notaris of afgegeven op het kantoor van de betrokken notaris uiterlijk 1 maand na onvoorwaardelijke overeenstemming tussen partijen.

Baten en lasten
De baten en lasten worden verrekend per datum van de eigendomsoverdracht.

Feitelijke levering
De feitelijke levering vindt plaats op de datum van de eigendomsoverdracht. Het object zal worden geleverd in de staat waarin het zich bij de totstandkoming van de koop bevindt.

Overig
Voor het overige zullen de, bij koop en verkoop soortgelijke onroerende zaken, gebruikelijke bepalingen van toepassing zijn.

Het bovenstaande behelst geen aanbod doch slechts een vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerende goed. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens en derhalve kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 269.500 kosten koper
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1945-1959

Oppervlakten

Oppervlakte
225 m²
Bedrijfshal oppervlak
159 m²
Kantoor oppervlak
66 m²
Perceel
470 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Stompekamperweg 34

€ 269.500 k.k.