Stationsweg 94 C 6711 PW Ede

€ 419.000 k.k.

Omschrijving

BELEGGINGSOBJECT.

Kleinschalig beleggingspand bestaande uit 6 verhuurde kamers welke onderdeel uitmaken van appartementencomplex ‘Sparrenhof’. Het complex is gelegen aan de statige Stationsweg en op loopafstand van het centrum, Intercitystation Ede-Wageningen en de bossen. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig op het gemeenschappelijke parkeerterrein.

Algemeen
Namens onze opdrachtgever bieden wij u een beleggingspand te koop aan, gelegen aan de Stationsweg 94C in Ede. De Stationsweg kenmerkt zich door de vrijstaande bebouwing en fraaie (monumentale) kantoorvilla’s en woonhuizen. Deze beleggingsmogelijkheid maakt onderdeel uit van appartementencomplex ‘Sparrenhof’ en bestaat uit 6 verhuurde kamers. Iedere kamer beschikt over een eigen keukenblok. Overige voorzieningen (twee badkamers met toilet) zijn gezamenlijk met de andere huurders te gebruiken. De wooneenheden variëren in oppervlakte van 19 t/m 21 m².

Bereikbaarheid
Per openbaar vervoer:
Door de perfecte ligging is het NS-station Ede-Wageningen én Ede-centrum op loopafstand bereikbaar. Tevens bevindt zich een bushalte voor de deur.

Per auto:
De op- en afritten van de rijksweg A12 (Den Haag-Oberhausen) zijn binnen enkele minuten te bereiken. De rijksweg A30 vormt de verbinding tussen de A12 en de A1 (Enschede-Amsterdam) en is eveneens binnen enkele minuten gemakkelijk te bereiken.

Kadastraal bekend
Gemeente : Ede
Sectie : D
Complexaanduiding : 8351-A
Appartemensindex: : 248

Vloeroppervlakte
De totale oppervlakte bedraagt ca. 170 m2.

Bovengenoemde metrage is niet ingemeten conform NEN2580.

Oppervlakte per kamer
1A: ca. 21 m2
2B: ca. 19 m2
3C: ca. 19 m2
4D: ca. 21 m2
5E: ca. 21 m2
6F: ca. 19 m2
Totaal: ca. 120 m2

Bovengenoemde metrage is niet ingemeten conform NEN2580.

Bouwjaar
Oorspronkelijke bouwjaar is 1967. Omstreeks 2017 is het pand getransformeerd naar de huidige situatie.

Huuropbrengst
De kale huurprijs van de 6 huurders tezamen bedraagt EUR 29.268,- per jaar, exclusief energieverbruik en servicekosten (peildatum oktober 2023). Indien er concrete belangstelling voor dit object bestaat, dan verwijzen wij u voor meer informatie omtrent de huurovereenkomsten en huurinkomsten graag naar de dataroom op onze website.

Servicekosten
De 6 huurders betalen tezamen een bedrag van EUR 1.080,- per jaar (peildatum april 2023) voor internet.

Verbruikskosten
De 6 huurders betalen tezamen EUR 7.668,- per jaar (peildatum oktober 2023) voor het energieverbruik (gas en elektra). Waterverbruik wordt niet verrekend.

Vereniging van Eigenaren
De eigenaar betaalt EUR 169,-- per maand aan servicekosten aan de VvE.

Energielabel
Het object beschikt over Energielabel E (geldig tot 25-01-2027). Het energielabel is afgegeven voordat al het glas is vervangen door dubbele beglazing.

Koopsom
EUR 419.000,- kosten koper.

Omzetbelasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd.

Opleveringsniveau
Het object wordt geleverd in huidige (verhuurde) staat “as is, where is”.

As is / where is
Verkoper verkoopt het object in de huidige toestand, waaronder de huidige milieukundige toestand, daaronder begrepen de grond, het grondwater, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende of andere schadelijke stoffen of ondergrondse tanks zonder enig verdere garantie, verklaring of vrijwaring van verkoper. Verkoper is op geen enkele wijze jegens koper aansprakelijk voor enig ten aanzien van het bedrijfspand gedane voorspelling, inschatting, interpretatie, analyse, toekomstverwachting, intentieverklaring of opinieverklaring of enig andere gemaakte verklaring, of het achterwege blijven van enige mededeling. Koper dient bij het aangaan van de koopovereenkomst te bevestigen dat zij niet heeft vertrouwd op enige garantie, verklaring of vrijwaring bij het vaststellen van de koopprijs.

Bouwkundige staat
De bouwkundige staat en aanwezige voorzieningen én technische installaties zijn door koper zelf te beoordelen tijdens een bezichtiging.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht zijn voor rekening koper. Deze kosten bestaan o.a. uit de kosten van de transportakte, de verschuldigde overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de onroerende zaak en eventuele roerende zaken.

Rechten en plichten
De eventueel op het object rustende rechten en verplichtingen al dan niet blijkend uit de openbare registers, dient koper expliciet te aanvaarden.

Betaling
Betaling van de koopsom en van de overige rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering.

Eigendomsoverdracht
De datum van de eigendomsoverdracht zal in nader overleg tussen partijen worden bepaald.

Zekerheidsstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen dient koper een waarborgsom ter grootte van 10% van het transactiebedrag te storten op de derdenrekening van de betrokken notaris of afgegeven op het kantoor van de betrokken notaris uiterlijk 1 maand na onvoorwaardelijke overeenstemming tussen partijen.

Baten en lasten
De baten en lasten worden verrekend per datum van de eigendomsoverdracht.

Zakelijke lasten
WOZ-waarde : EUR 342.000,- (2023)
OZB : ca. EUR 283,51 per jaar (2023)
Afvalstoffenheffing : ca. EUR 196,80 per jaar (2023)
Rioolheffing : ca. EUR 103,20 per jaar (2023)

Feitelijke levering
De feitelijke levering vindt plaats op de datum van de eigendomsoverdracht. Het object zal worden geleverd in de staat waarin het zich bij de totstandkoming van de koop bevindt.

Overig
Voor het overige zullen de, bij koop en verkoop soortgelijke onroerende zaken, gebruikelijke bepalingen van toepassing zijn.

Disclaimer
Noch nu, noch in de toekomst wordt door de opdrachtgever van Smit Bedrijfshuisvesting B.V. of hun relaties of hun adviseurs enige expliciete of impliciete toezegging, garantie, belofte of zekerheid gegeven ter zake van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en voor zover toegestaan door de wet wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid of toereikendheid daarvan of voor al dan niet verwijtbare fouten, omissies of onjuiste verklaringen betreffende die informatie. Derhalve zijn noch Smit Bedrijfshuisvesting B.V., noch haar opdrachtgever of hun respectievelijke directeuren, partners, werknemers of adviseurs of andere personen aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade of, onverminderd het vorenstaande, voor winstderving of het mislopen van voorziene zakelijke kansen door een persoon als gevolg van het feit dat de betreffende persoon zich heeft verlaten op een verklaring of het ontbreken daarvan in de informatie en een dergelijke aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 419.000 kosten koper
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 449.000 kosten koper
Aangeboden sinds
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1960-1970

Oppervlakten

Oppervlakte
170 m²

Energie

Energielabel
E

Omgeving

Ligging
In woonwijk

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 38.016 per jaar
Huurders
6 huurders

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Stationsweg 94 C

€ 419.000 k.k.