Unit 3.03 Burgemeester Haspelslaan 45-65, 1181 NB Amstelveen

€ 1,250 p/mo. incl. service costs
Part of building Burg. Haspelslaan 45-65 Burg. Haspelslaan 45-65 foto

Description

Beschikbaarheid:
Voor verhuur zijn momenteel verschillende flexibele kantoorunits beschikbaar, waaronder UNIT 03.03 ca. 72,2 m² v.v.o. (incl. omslag) € 1.250,- per maand excl. BTW.

Voorzieningen/installaties:
- gemeenschappelijk entree;
- 2 liften;
- kabelgoten;
- systeemplafond met verlichting;
- te openen ramen voorzien van dubbel glas;
- natuurstenen vensterbanken;
- gedeelde, gescheiden toiletten met spoelbak;
- gedeelde pantry met Siemens apparatuur;
- verwarming;
- topkoeling.

Bereikbaarheid:
Het gebouw ligt om de hoek van het Stadshart en winkelcentrum van Amstelveen en op ca. 10 minuten rijden van Luchthaven Schiphol.

Komt u met de auto?
Het object is uitstekend bereikbaar door de ligging naast de Beneluxbaan en nabij de Rijksweg A9 (afslag 5, Amstelveen) en is direct verbonden met de Rijkswegen A2, A4 en A10 in de richting van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem.

Komt u met het OV?
Bus: goed bereikbaar met buslijn 171, 175, 187 en 354. De bushalte ligt op loopafstand van het gebouw.
Tram: tramlijn 5 (Amstelveen Binnenhof, via Amsterdam-Zuid naar Amsterdam CS), heeft het eindstation Amstelveen Binnenhof.
Trein: via zowel tramlijn 5 als buslijn 55 is Station Amsterdam- Zuid goed bereikbaar.

Parkeergelegenheid:
Direct naast het object bestaat in overleg de mogelijkheid tot parkeren (niet overdekt) voor € 100,- per parkeerplaats per maand, exclusief BTW (o.v.v. beschikbaarheid).
Daarnaast is parkeren mogelijk op de openbare weg of in de nabij gelegen parkeergarage Q-park (overdekt).

Energielabel gebouw:
Verhuurder beschikt over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen: EPA-certificaat labelklasse B (weinig besparingsmogelijkheden).

Bestemming:
Conform het vigerende bestemmingsplan “Amstelveen Stadshart” d.d. 26 mei 2009 kent het object ter plaatse de aanduiding: ‘Kantoren’.
Voor exacte voorwaarden en overige invullingen of een uitgebreide bestemmingsomschrijving verwijzen wij u naar de gemeente Amstelveen, afdeling Ruimtelijke Ordening.

Huurtermijn:
Uitgangspunt 1 jaar, waarna de huurovereenkomst wordt voortgezet met een verlengingsperiode van telkens 1 jaar.

Opzegtermijn:
Wederzijds, met inachtname van een termijn van 3 maanden voor einde huurovereenkomst.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd. Wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek.

Bankgarantie/waarborgsom:
Huurder zal uiterlijk per datum sleuteloverdracht c.q. huuringangsdatum een bankgarantie conform standaard model ROZ stellen of waarborgsom voldoen ter grootte van 3 maanden huurverplichting + BTW.

BTW:
Alle genoemde prijzen zijn exclusief te betalen BTW. Verhuurder is bij vastgestelde huurprijs er van uitgegaan dat deze met BTW wordt belast. Huurder verklaart dat hij voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties zal verrichten. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Oplevering:
Per direct beschikbaar.

Contract:
Verhuurders model op basis van de standaard overeenkomst met bijbehorende algemene bepalingen zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (model 2015) aangevuld met het recht om bepalingen en bijzondere voorwaarden te kunnen wijzigen of toe te voegen.

Servicekosten:
Deze kosten zijn in de "all-in" huurprijs inbegrepen (uitgaande van normaal kantoorgebruik) en betreffen:
Energie:
− gasverbruik inclusief vastrecht.
− stadsverwarming inclusief vastrecht.
− elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties, de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten en door huurder gehuurde ruimte.
− waterverbruik inclusief vastrecht;

Terrein / parkeervoorziening:
− onderhoud buitenterrein en groenvoorziening.

Vaste installatie:
Brandpreventie:
− onderhoud en periodieke controle van de bij het gebouw behorende brandblusapparatuur
− onderhoud en periodieke controle van brandmeldinstallatie
Noodverlichting:
− onderhoud van noodverlichtingsinstallatie
WTB-installaties:
− onderhoud en periodieke controle van verwarmings-, koel- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s)
− idem van drukverhogingsinstallatie
E-installaties:
− onderhoud van de gemeenschappelijke verlichting
− onderhoud en periodieke controle van de slagboominstallatie
− onderhoud en periodieke controle van het gemeenschappelijk toegangssysteem
Liftinstallatie:
− onderhoud en periodieke controle van liftinstallatie(s)

Diensten algemeen:
Milieu:
− huur afvalcontainer, het afvoeren van huisvuil, inclusief het reinigingsrecht
Hygiëne:
− schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede binnenzijde gemeenschappelijke ruimten
Onderhoud:
− onderhoud en periodieke controle van de automatische deur
− onderhoud van de gevel (inclusief reiniging)
− onderhoud van het dak

Overige diensten/kosten:
− gebruikersheffingen zoals verontreiniging rechten etc.
− heffingen en belastingen van overheidswege
− assurantiepremie binnen- en buitenbeglazing
− ongediertebestrijding
− 5% administratiekosten over bovenstaande zaken

Huurder is zelf verantwoordelijk voor het aansluiten en de kosten voor telefonie en internet, alsmede voor de schoonmaak van de eigen ruimte.

Huurbetalingen per:
Betalingen per maand bij vooruitbetaling.

Bijzonderheden:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt
echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

De oppervlakte is met grootst mogelijke zorgvuldigheid gemeten, maar biedt geen garantie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Op aanvraag is het NEN 2580
meetcertificaat beschikbaar.

Goedkeuring eigenaar/verhuurder voorbehouden.

Voor vragen, nadere informatie en/of een afspraak tot bezichtiging kunt u contact opnemen met Brockhoff Bedrijfsmakelaars:

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 1,250 p/mo. incl. service costs
Contract term
From 1 year
Service charges
No additional costs, the rental price is all-in
Status
Available
Acceptance
Available immediately

Construction

Main use
Office space

Surface areas

Area
72 m²

Layout

Furnished
No
Located at
3rd floor

Facilities & Services

Office space
Cable ducts, elevator, modular ceiling, built-in fittings, heating, pantry, peak cooling, room layout, toilet and windows can be opened

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Burgemeester Haspelslaan 45-65

€ 1,250 p/mo. incl. service costs