Ptolemaeuslaan 900 3528 BV Utrecht

€ 165 /m²/year

Description

Te huur
Kantoorruimte, tweede verdieping, Ptolemaeuslaan 900 te Utrecht

Algemeen:
het gebouw is gunstig gelegen in een parkachtige omgeving op bedrijventerrein Papendorp te Utrecht, grenzend aan het water en direct naast horecapaviljoen ‘De Steiger’.

De architectuur en het opleveringsniveau kenmerken zich door het gebruik van hoogwaardige bouwmaterialen. Het object heeft een representatieve, zelfstandige uitstraling waarbij een eigen identiteit gecreëerd kan worden.

Opvallend is de grote licht toetreding in de centrale entree door de geheel glazen wand waardoor er een weids uitzicht over het water aan de achterzijde van het object ontstaat.

De aangeboden kantoorvloer is geschikt voor open office alsmede voor traditionele kantoorruimten en beschikt het object over diverse vergaderruimten en opslagruimten.

Bereikbaarheid:
per auto:
kantorenpark Papendorp is gelegen nabij verkeersknooppunt Oudenrijn waar de rijkswegen A2 (Amsterdam-Den Bosch) en de A12 (Arnhem-Rotterdam/Den Haag) samen komen. De ‘Prins Clausbrug’ vormt de verbinding tussen Papendorp en
Utrecht, waardoor ook het stadscentrum van Utrecht goed te bereiken is.

per openbaar vervoer:
Een snelle busverbinding met Utrecht Centraal Station via een vrije busbaan waarborgt een snelle en comfortabele ontsluiting met het openbaar vervoer. De bushalte op Papendorp is gelegen op enkele minuten loopafstand.

Vanaf Utrecht CS Jaarbeurszijde vertrekken de U-OV-lijnen 24 en 29 op maandag t/m vrijdag naar Papendorp en weer terug. Lijn 24 rijdt in de spits om de 8 minuten en lijn 29 om de 15 minuten. In het dal rijden deze lijnen om het half uur. Vanuit Houten, Maarssen, Leidsche Rijn en Nieuwegein is Papendorp op werkdagen
bereikbaar met de U-OV-lijn 48. Lijn 48 rijdt in de spits om het kwartier en in het dal om het half uur.

Papendorp Express:
de gratis Papendorp Express rijdt met een elektrische shuttle en verbindt het kantorenpark Papendorp met de Beneluxlaan, het 5-Meiplein en P&R Papendorp. Door middel van deze shuttle kan men naast de bussen 24, 29, 195 en 295, nu ook de trams en bussen nemen die op de Beneluxlaan en het 5-Meiplein stoppen,
waardoor de bereikbaarheid van Papendorp aanzienlijk is verbeterd en de reistijden zijn verkort.

Daarnaast kan men parkeren op de P&R Papendorp en de shuttle nemen naar de desgewenste locatie. De shuttle rijdt voor alle medewerkers en bezoekers van kantorenpark Papendorp en is gratis. In de ochtend rijden 2 voertuigen van 8:00 tot 10:00 uur en in de middag/avond 1 voertuig van 16:30 en 18:30 uur en
1 voertuig van 16:30 uur tot 20:00 uur.

Vloeroppervlakte:
voor de verhuur is de gehele tweede verdieping beschikbaar ter grootte van circa 475 m2.

Parkeren:
10 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.

Opleveringsniveau:
De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat inclusief onder andere:
• eigen entree met tochtsluis op de begane grond;
• natuurstenenvloer in de centrale entree van de begane grond;
• ontvangstruimte op de begane grond;
• pantry;
• gescheiden toiletgroep;
• liftinstallatie;
• systeemplafond voorzien van inbouw verlichtingsarmaturen;
• luchtbehandelingskast met mechanische ventilatie met verwarming en koeling;
• radiatoren met thermostatische kranen;
• deels te openen ramen;
• huidige binnenzonwering;
• kabelgoten ten behoeve van elektra en data;
• huidige vloerbedekking;
• huidige systeemwanden;
• vergaderruimten en opslagruimten;

Parkmanagement:
voor geheel Papendorp is overgegaan tot de invoering van Parkmanagement. Met de invoering van parkmanagement wordt de realisatie en instandhouding van een hoogwaardig kwaliteitsniveau van het gebied gewaarborgd. Elk bedrijf dat zich in Papendorp vestigt, verplicht zich tot het deelnemen aan het basispakket.

Het basispakket omvat:
• het beheer en onderhoud van het openbaar gebied (terrein- en groenonderhoud (zowel openbaar als privaat terrein): dit omvat voor het openbaar gebied functioneel/dagelijks onderhoud aangaande de wegen, beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, watergangen(groen), rioleringen en civieltechnische kunstwerken alsmede beperkt groot onderhoud;
• het beheer en onderhoud van de private kavels: dit wordt momenteel in opdracht van het bestuur uitgevoerd;
• terreinbeveiliging van het totale werkgebied: dit omvat de mobiele surveillance buiten kantooruren en tijdens weekend en feestdagen;
• bedrijfsbewegwijzering: het plaatsen en up-to-date houden van de op het terrein geplaatste landmark;
• inzamelen en verwerken van bedrijfsafval;
• vervoersmanagement;
• stedenbouwkundige voorschriften: het controleren of alle voorschriften nageleefd worden;
• management van de beheerorganisatie;
• management en uitvoering van het parkmanagement;
• parkeermanagement.

Verhuurder behoudt zich het recht voor, genoemde diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

Btw-heffing:
uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Huurprijs:
kantoorruimte:
€ 165,00 per m2 per jaar te vermeerderen met omzetbelasting.

Parkeerplaatsen:
€ 1.250,00 per parkeerplaats per jaar te vermeerderen met omzetbelasting.

Huurtermijn:
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

Huurbetaling:
de huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

Huurprijsherziening:
jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voorschot servicekosten:
In nader overleg te bepalen.

Zekerheidstelling:
een bankgarantie, model ROZ, ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

Huurcontract:
gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen.

Onderhuurovereenkomst:
Een eventuele af te sluiten huurovereenkomst betreft een onderhuurovereenkomst. Waar in deze vrijblijvende informatie huurovereenkomst staat, dient dit als onderhuurovereenkomst te worden gelezen. Verhuurder zal gelezen worden als onderverhuurder en huurder zal gelezen worden als onderhuurder.

Daar waar in een eventuele overeenkomst gesproken wordt over goedkeuring van verhuurder, benadrukt verhuurder dat zij in voorkomende gevallen ook zelf goedkeuring dient te krijgen van de hoofdverhuurder van het gebouw. In het geval verhuurder van de hoofdverhuurder geen toestemming krijgt voor en dus zelf de toestemming ook niet kan geven aan huurder, zal dit niet kunnen worden aangemerkt als onredelijk. Daarnaast kan huurder in dit geval niet claimen dat verhuurder haar toestemming op onredelijke gronden heeft onthouden.

Aanvaarding:
in overleg.

Meer informatie:
The Independents t.a.v. Friso Runne
Amsteldijk 216, 1251 LK Amsterdam
Telefoon: 020–7892896
Mobiel: 06-52091154
E-mail:

Deze vrijblijvende informatie mag niet als een aanbieding of offerte worden aangemerkt en hieraan mogen geen rechten worden ontleend. Hoewel aan deze informatie de uiterste zorg is besteed, wordt een voorbehoud gemaakt voor afwijkingen en/of onjuiste informatie.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 165 per square meter per year
Service charges
No service charges known
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Office building
Building type
Resale property
Construction period
2001-2010

Surface areas

Area
475 m² (units from 350 m²)

Layout

Number of floors
3 floors
Facilities
Mechanical ventilation, peak cooling, built-in fittings, elevators, windows can be opened, cable ducts, modular ceiling, toilet, pantry, heating and room layout

Energy

Energy label
A 0.95

Surroundings

Location
Office park and on navigable waterway
Accessibility
Bus stop in 500 m to 1000 m, subway station in 5000 m or more, Dutch Railways Intercity station in 2000 m to 3000 m, motorway exit in 500 m to 1000 m and Tram stop in 5000 m or more

Parking

Parking spaces
10 parking spaces (8 covered, 2 uncovered)
Parking costs
From € 1,250,- per lot per year (21% VAT applies)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Ptolemaeuslaan 900

€ 165 /m²/year